'שריך סוררים וחברי גנבים', נבואת יעשהו בן אמוץ בימנו - תשעה באב

הרב יוסף צ. בן פורת
'שריך סוררים וחברי גנבים', נבואת יעשהו בן אמוץ בימנו - תשעה באב | תשפ"א
Share this