'שרידי בית מקדשנו בגן העופל', געגועים ונקודות למחשבה

הרב ישראל גולדווסר
'שרידי בית מקדשנו בגן העופל', געגועים ונקודות למחשבה | תש"פ
Share this