שער הייחוד, מהי המשמעות לכך הקבה ישראל והתורה הם דבר אחד, ומהו ייחודו של עם ישראל השומרים תורה ומצוות לעומת שאר העמים

הרב ישראל ארנון
שער הייחוד, מהי המשמעות לכך הקבה ישראל והתורה הם דבר אחד, ומהו ייחודו של עם ישראל השומרים תורה ומצוות לעומת שאר העמים | תש"פ
Share this