שער הבחינה, הסיבה השלישית לכך שאדם נשאר רדום היא שהוא איננו מבין שאין אקראיות וה' מדבר איתו בכל מאורע כמו שדיבר עם אבותינו

הרב ישראל ארנון
שער הבחינה, הסיבה השלישית לכך שאדם נשאר רדום היא שהוא איננו מבין שאין אקראיות וה' מדבר איתו בכל מאורע כמו שדיבר עם אבותינו | תש"פ
Share this