שערי תשובה, מי שבאים עליו יסורים יפשפש במעשיו

הרב יוסף צ. בן פורת
שערי תשובה, מי שבאים עליו יסורים יפשפש במעשיו | תשע"ט
Share this