שערי הלכה, פרק י' סעיף ל"ה

הרב רפאל יעקב שמואל שינלזון זצ"ל
שערי הלכה, פרק י' סעיף ל"ה | תשע"ב
Share this