שערי הלכה, פרק ט' סעיף ל" ז- פ''י הל' ה'

הרב רפאל יעקב שמואל שינלזון זצ"ל
שערי הלכה, פרק ט' סעיף ל" ז- פ''י הל' ה' | תשע"ב
Share this