שערי הלכה, פרק ט' סעיף כ"ב

הרב רפאל יעקב שמואל שינלזון זצ"ל
שערי הלכה, פרק ט' סעיף כ"ב | תשע"ב
Share this