שערי הלכה, פרק ט"ו סעיפים ו-יא , שכירות קרקע

הרב רפאל יעקב שמואל שינלזון זצ"ל
שערי הלכה, פרק ט"ו סעיפים ו-יא , שכירות קרקע | תשע"ג
Share this