שערי הלכה, פרק ט"ו הלכה כ"ב, היתר ריבית

הרב רפאל יעקב שמואל שינלזון זצ"ל
שערי הלכה, פרק ט"ו הלכה כ"ב, היתר ריבית | תשע"ג
Share this