שערי הלכה, פרק ז' הלכה ה', סאה בסאה

הרב רפאל יעקב שמואל שינלזון זצ"ל
שערי הלכה, פרק ז' הלכה ה', סאה בסאה | תשע"ב
Share this