שערי הלכה, פ''ב הל' כ"א להלוות שקלים צמוד לדולר יציג

הרב רפאל יעקב שמואל שינלזון זצ"ל
שערי הלכה, פ''ב הל' כ"א להלוות שקלים צמוד לדולר יציג | תשע"ב
Share this