שני עדים בהוצאת ממון

הרב דוד לאו
שני עדים בהוצאת ממון | תשע"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this