שמירת הלשון כלל ז' סעיפים י"ג י"ד, כלל ח' סעיף א'

הרב אברהם צבי מרגלית
שמירת הלשון כלל ז' סעיפים י"ג י"ד, כלל ח' סעיף א' | תשע"ד
Share this