שמיטת כספים, כנס לזכרו של הרב שאול ישראלי זצ"ל

הרב דוד לאו
שמיטת כספים, כנס לזכרו של הרב שאול ישראלי זצ"ל | תשע"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this