שמחה בעבודת ה'

הרב שלום בן ציון פלמן זצ"ל
שמחה בעבודת ה' | תש"ע
Share this