שמונה פרקים לרמב"ם פרק 5 חלק ב' עד סיומו, בעניין החשיבות שבהתמקדות במטרה אחת על פי הרמב"ם

הרב ישראל גנץ
שמונה פרקים לרמב"ם פרק 5 חלק ב' עד סיומו, בעניין החשיבות שבהתמקדות במטרה אחת על פי הרמב"ם | תשפ"א
Share this