שמונה פרקים לרמב"ם פרק ז', אין הנבואה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות אלא מתוך שמחה

הרב ישראל גנץ
שמונה פרקים לרמב"ם פרק ז', אין הנבואה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות אלא מתוך שמחה | תשפ"א
Share this