שמואל א', פרק י"ג פס' ט"ו

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
שמואל א', פרק י"ג פס' ט"ו | תשע"ו
Share this