שמואל א', פרק י"ב

הרב משה קארפ זצ"ל
שמואל א', פרק י"ב | תשע"ד
Share this