שמואל א', פרק ט'

הרב משה קארפ זצ"ל
שמואל א', פרק ט' | תשע"ד
Share this