שמואל א', פרק ט"ו פס' ד'

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
שמואל א', פרק ט"ו פס' ד' | תשע"ו
Share this