שמואל א', פרק ט"ו פס' כ"ז

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
שמואל א', פרק ט"ו פס' כ"ז | תשע"ו
Share this