שמואל א', פרק ז'

הרב משה קארפ זצ"ל
שמואל א', פרק ז' | תשע"ד
Share this