שמואל א', פרק ה'

הרב משה קארפ זצ"ל
שמואל א', פרק ה' | תשע"ד
Share this