שמואל א', פרק ב'

הרב משה קארפ זצ"ל
שמואל א', פרק ב' | תשע"ד
Share this