שמואל א' פרק ב', חטאת בני עלי

הרב אלחנן ז'ק
שמואל א' פרק ב', חטאת בני עלי | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this