שלא לעשות מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה, סימן רנ"א

הרב פנחס ברונפמן
שלא לעשות מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה, סימן רנ"א | תשע"ג
Share this