שכרו של מי שמכבד את הבורא

הרב יוסף צ. בן פורת
שכרו של מי שמכבד את הבורא | תשע"ו
Share this