שכח 'רצה והחליצינו' ונזכר לאחר המילים 'ברוך אתה ה' בונה'

הרב צבי פרידמן
שכח 'רצה והחליצינו' ונזכר לאחר המילים 'ברוך אתה ה' בונה' | תשע"ט
Share this