שיר השירים פרק ז' פסוק ח', 'זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות'

הרב יוסף ברוק
שיר השירים פרק ז' פסוק ח', 'זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות' | תש"פ
Share this