שיר השירים, פרק ז' פסוק א', 'שובי שובי השולמית'

הרב יוסף ברוק
שיר השירים, פרק ז' פסוק א', 'שובי שובי השולמית' | תש"פ
Share this