שיעור כללי בישיבת ההסדר ברמת גן בפרק חזקת הבתים

הרב דוד לאו
שיעור כללי בישיבת ההסדר ברמת גן בפרק חזקת הבתים | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this