שיעור בענין 'חזקת איסור באיסורים המתבטלים למפרע', בביאור דברי הרמב"ן בכתובות דף ג' ע"א , חלק ב'

הרב שאול אלתר
שיעור בענין 'חזקת איסור באיסורים המתבטלים למפרע', בביאור דברי הרמב"ן בכתובות דף ג' ע"א , חלק ב' | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this