שיעור בעניין קנין משיכה בפעולת הגבהה [חידושי הרי"ם חו"מ קצ"ח ס"ק ו']

הרב שאול אלתר
שיעור בעניין קנין משיכה בפעולת הגבהה [חידושי הרי"ם חו"מ קצ"ח ס"ק ו'] | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this