שיעור בעניין קדושת שביעית ואוצר בית דין, בכולל דרכי הוראה לרבנים

הרב דוד לאו
שיעור בעניין קדושת שביעית ואוצר בית דין, בכולל דרכי הוראה לרבנים | תשפ"א
Share this