שיעור בעניין מלאכות ערב שביעית המשמעותיות לשביעית בישיבת הכותל

הרב דוד לאו
שיעור בעניין מלאכות ערב שביעית המשמעותיות לשביעית בישיבת הכותל | תשפ"א
Share this