שיעור בעניין כללא דספיקא בתקנתא מוקמינן אדינא - חידהרי"ם חו"מ סימן קצ"ח אות ו'

הרב שאול אלתר
שיעור בעניין כללא דספיקא בתקנתא מוקמינן אדינא - חידהרי"ם חו"מ סימן קצ"ח אות ו' | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this