שיעור ביש''ג בענין חלות מחילת חוב שחלה יחד עם שעבודא דרבי נתן

הרב שאול אלתר
שיעור ביש''ג בענין חלות מחילת חוב שחלה יחד עם שעבודא דרבי נתן | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this