שיעור בגמרא, מסכת בבא בתרא דף לז עמוד א

הרב ישראל ארנון
שיעור בגמרא, מסכת בבא בתרא דף לז עמוד א
Share this