שינוי מקום מחדר לחדר באמצע הסעודה האם מועיל לכוון שיוכל לצאת ולחזור בלי לאכול בחדר השני

הרב צבי פרידמן
שינוי מקום מחדר לחדר באמצע הסעודה האם מועיל לכוון שיוכל לצאת ולחזור בלי לאכול בחדר השני | תשע"ט
Share this