שימוש בשבת במים העוברים בצינור חיצוני והתחממו, חלק ב'

הרב שלמה גוטפריד
שימוש בשבת במים העוברים בצינור חיצוני והתחממו, חלק ב' | תש"פ
Share this