שימוש בשבת במים העוברים בצינור חיצוני והתחממו, חלק א'

הרב שלמה גוטפריד
שימוש בשבת במים העוברים בצינור חיצוני והתחממו, חלק א' | תש"פ
Share this