שימוש בעגלת נכים חשמלית בשבת

הרב יצחק יוסף
שימוש בעגלת נכים חשמלית בשבת | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this