שימוש בג'ל אלכוהול בשבת

הרב רפאל תנחום יפה
שימוש בג'ל אלכוהול בשבת | תש"פ
Share this