שילם שכרו בכסף ולא במכונית

הרב ישראל ארנון
שילם שכרו בכסף ולא במכונית | תש"פ
Share this