שיטת החתם סופר בנתינת חומש לצדקה

הרב אשר וייס
שיטת החתם סופר בנתינת חומש לצדקה | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this