שיחת חיזוק והכנה לשבועות, 'בצאתכם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה'

הרב מרקוביץ
שיחת חיזוק והכנה לשבועות, 'בצאתכם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה' | תשע"ט
Share this