שיחת התעוררות לפני הסליחות, משמעות ימי הסליחות - משמעות התפילה

הרב דוד כהן
שיחת התעוררות לפני הסליחות, משמעות ימי הסליחות - משמעות התפילה | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this