שיחת הכנה לראש השנה, בין 'אדם מן האדמה' ל'מדיליה נפח'

הרב נחום שיינין
שיחת הכנה לראש השנה, בין 'אדם מן האדמה' ל'מדיליה נפח' | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this